Organizacja hodowli zwierząt futerkowych i rynku futrzarskiego

fox-850595_1280Zwierzęta futerkowe:

1. Mięsożerne:

-Łasicowate:
– Norki
– Tchórze
-Psowate:
– Lisy pospolite
– Lisy polarne
– Jenoty

2. Roślinożerne

– Gryzonie:
– Szynszyle
– Nutrie
– Zającowate:
– Króliki
Pozytywnymi aspektami hodowli zwierząc futerkowych w tym rozumieniu są następujące fakty:

 • hodując zwierzęta fermowe chronimy wolnożyjące
 • skóry zwierząt futerkowych  to produkt naturalny
 • skóry podlegają biodegradacji po zużyciu
 • w hodowli wykorzystuje się duże ilości produktów, które w innych okolicznościach stanowiłyby kosztowne do likwidacji odpady

Aspektami hodowli zwierząt futerkowych w tym rozumieniu, które wymagają poprawy to:

 • z punktu widzenia fermy najważniejsze zagadnienie to opracowanie i wdrożenie systemu utylizacji odchodów zwierząt
 • z punktu widzenia przepisów prawnych ważne jest opracowanie i wdrożenie „zasad dobrej praktyki hodowlanej”, co pozwoli przekonać opinię publiczną o braku negatywnego wpływu ferm na środowisko

Perspektywa ekonomiczna:

 • jeśli produkcja skór ędzie opłacalna, będzie się rozwijała
 • obecnie rynki azjatyckie zapewniają opłacalność
 • należy poszukiwać dróg obniżenia kosztów, w ramach zarządzania fermą

Perspektywa społeczna:

 • zapewnienie zwierzętom odpowiedniego poziomu dobrostanu

Zagadnienia branży futrzarskiej:

 • produkcja skór
 • obrót skórami
 • wykorzystanie skór, obróbka, konfekcja
 • działania na rzecz doskonalenia hodowli oraz poprawy warunków utrzymania i poziomu dobrostanu zwierząt futerkowych

PRODUKCJA SKÓR

 • ferma → związek hodowców
 • związek hodowców → federacja związków (reprezentacja krajowa)
 • krajowa federacja związków → międzynarodowa federacja związków krajowych

FEDERACJA ZWIĄZKÓW HODOWCÓW – Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt futerkowych (PZHiPZF)

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA ZWIĄZKÓW KRAJOWYCH :

 • European Fur Breedes Association (EFBA)
 • North American Fur Association (NAFA)

OBRÓT SKÓRAMI

 • ferma → związek producentów
 • związek producentów → dom aukcyjny
 • dom aukcyjny  → producenci wyrobów futrzarskich

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW  – SKINPOLEX

DOMY AUKCYJNE

 • Kopenhagen Fur (KF)
 • Finnish Fur Sales (FFS)
 • Seattle Fur Exchange (SFE)

WYKORZYSTANIE SKÓR, OBRÓBKA, KONFEKCJA

 • producenci wyrobów futrzarskich  → krajowy związek producentów
 • krajowe związki producentów → międzynarodowa federacja zw. krajowych
 • targi krajowe  i międzynarodowe poświęcone branży futrzarskiej (producenci skór, domy aukcyjne, producenci konfekcji, salony sprzedaży)
 • INTERNATIONAL FUR TRADE FEDERATION (IFTF)
 • Targi futrzarskie, np:

– MIFUR (Mediolan)
– Furmode (Saloniki)
– MEXA (Moskwa)

DZIAŁANIA NA RZECZ DOSKONALENIA HODOWLI

 • prace badawcze realizowane w jednostkach naukowych
 • prace badawcze realizowane na zlecenia związków hodowców
 • koordynacja badań dotyczących warunków utrzymania i dobrostanu

Organizacje naukowe zajmujące się hodowlą zwierząt futerkowych:

 • w kraju: Sekcja hodowli Zwierząt futerkowych (PTZ)
 • na świecie: International Fur Animals Scientific Association (IFASA)

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU ZW. FUTERKOWYCH

 • FAWRC (Fur Animal Welfare Reserch Committee – Komitet Badawczy Dobrostanu Zwierząt Futerkowych), jako ciało opiniotwórcze i doradcze przy Stałym  Komitecie Rady Europy
 • EFBA/IFASA Jonit Working Committee – Wspólny Komitet EFBA/IFSA, którego zadaniem jest m. In. wspieranie badań dotyczących dobrostanu fermowych zwierząt futerkowych

Dodaj komentarz